Privacy policy

Desa is een website van Galaxy Technology wat is gevestigd te Rivium Quadrant 2, 2909 LC Capelle aan
den IJssel te Rotterdam en verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
(verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Wij verzamelen persoonsgegevens van:
(A) Bezoekers en gebruikers van deze website.
(B) Diegenen die solliciteren op een vacature bij Galaxy Technology.

Als je onze website bezoekt, dan verzamelen we niet-identificeerbare informatie zoals bijvoorbeeld datum
en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het
besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de
website die je hebt bezocht. Desa plaatst geen advertentie- of targetingcookies en deelt geen informatie
met derden.

Functionele informatie verwerken we:
• met jouw toestemming;
• om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te
kunnen voeren.

(B) Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, stagiairs voor Galaxy Technology volgens het daar
geldende privacy-reglement (zie: https://galaxytechnology.nl/us/privacy-policy/)


Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze werving & selectie,
persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies,
planning en personeels- en salarisadministratie.

De informatie verwerken we:
• om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te
kunnen voeren;
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
• op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de
aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige
beoordeling en belangenafweging;
• in beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in
vrijheid kan geven (als je jonger bent dan 16 jaar, hebben wij de toestemming nodig van je ouders of de
persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).

(C) Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij
zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de
dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een
opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De informatie verwerken we:
• om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te
kunnen voeren;
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
• op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de
aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige
beoordeling en belangenafweging;
• op grond van jouw toestemming.
Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als:
• je onze websites bezoekt
•  je gegevens invult of achterlaat op onze website of live chat;
• je een account aanmaakt op de website of via de app;
• je jezelf inschrijft op één van onze vestigingen, of solliciteert via vacaturesites als bijvoorbeeld
indeed.nl en glassdoor.nl.Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

Desa kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers:

•Galaxy Technology BV
•derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek
gegevens delen in verband met dataportabiliteit, pensioenfonds, indien van toepassing: overheidsinstanties
en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of
gerechtigd zijn. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een
gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming,
wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals
genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?’

Waar worden je gegevens bewaard?
Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Desa heeft de nodige maatregelen
genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Voor
vragen hierover, zie de contactgegevens hieronder.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
We bewaren de contactgegevens die je achterlaat op de de site van Desa tot maximaal een jaar na het
laatste contact wat we met je hebben, tenzij je desgevraagd expliciet toestemming geeft voor verlenging
van de bewaartermijn.

Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, dan kun je aangeven of we je naam, e-mailadres en website
in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak, zodat je deze gegevens niet
opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Als je een account hebt en je logt in op deze site, dan slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of
jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd
zodra je jouw browser sluit.

Welke rechten je hebt over jouw data?
Als je hebt reacties achtergelaten, dan kan je verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke data
die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we
persoonlijke data die we van je hebben, verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren
in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Wijzigingen
Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. De gewijzigde
versie wordt voorzien van de datum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd. Wij adviseren je om onze
cookieverklaring regelmatig opnieuw door te lezen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.